Composizione per

Kappou Ninomiya. Grazie di cuore!!
割烹二宮さんのアレンジ。いつもありがとうございます!
 
Kappou Ninomiya
 
Prev 20 Giu 2023 Milano Fashion Week
Next 23 Giu 2023 Aimo e Nadia