Composizione con ramo di cotone

per Tenoha e ristorante Masu Masu Milano!
テノハにあるレストラン、Masu Masuのアレンジ!
 
Masu Masu

https://www.tenoha.it/pages/masumasu

Prev 02 Dic 2023 Kriyayoga Aijutsu Novate
Next 06 Dic 2023 Colorfull Bouquets